Hvad er EU?

Anders Eilersen

Anders Eilersen

Den Europæiske Union (EU) er en union mellem 28 forskellige stater fordelt i Europa, som sammenlagt har en befolkning på over 500 millioner indbyggere. EU er helt tilbage fra 1950’erne, umiddelbart efter 2. verdenskrig, da seks lande tre europæiske fællesskaber med det formål at undgå fremtidige stridigheder.

I 1958 skabte de seks lande Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab. Siden er fællesskabernes grundlag blevet ændret adskillige gange eftersom flere lande har indtrådt.

Endelig i 1993 stiftede medlemslandene Den Europæiske Union som følge af Maastrichttraktaten. Senere er der blevet ændret i samarbejdet, og dermed er man begyndt at sige, at unionen har en tre-søjlet struktur (Pga. de tre første europæiske fælles-skaber).

Allerede i 1946 kom Winston Churchill med et forslag om at oprette “Europas Forenede Stater” – dog uden britisk deltagelse. Det var som følge af den netop overståede 2. Verdenskrig, og det skulle efter hans mening forebygge en krig mellem Frankrig og Vesttyskland. Der var bare den forhindring, at Central- og Østeuropa var under Sovjetisk styre efter krigen. Sådan et samarbejde mellem de europæiske lande måtte dermed lade sig vente.

I 1950 præsenterede Frankrigs udenrigsminister, Robert Schuman, et udarbejdet forslag om fælles styring af Frankrig- og Vesttysklands kul- og stålindustri. Dette var starten på et stærkere samarbejde mellem de europæiske lande.

Fællesskabets daværende medlemmer var Belgien, Frankrig, Italien, Luxemborg, Holland og Vesttyskland, og de underskrev Paristraktaten i 1951.

I 1973 indgik Danmark samarbejdet sammen med Grønland, Irland og Det Forenede Kongerige. Grønland forlod dog samarbejdet igen i 1985.

I 1990 efter Jerntæppet, som delte Tyskland op i to dele, indgik Østtyskland også samarbejdet. Indtil nu har flere lande meldt sig ind i fællesskabet, hvor der i dag er 28 medlemslande.

Medlemslande

 • Østrig
 • Belgien
 • Bulgarien
 • Kroatien
 • Cypern
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Frankrig
 • Tyskland
 • Grækenland
 • Ungarn
 • Irland
 • Italien
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Malta
 • Holland
 • Polen
 • Portugal
 • Romænien
 • Slovakiet
 • Slovenien
 • Spanien
 • Sverige
 • Storbrittannien

Del dette indlæg

Del på facebook
Del på linkedin
Del på twitter
Del på email

Send en besked!