Grundloven

Selvom vi i Danmark har over 1.000 forskellige love, er der alligevel én, som er hævet over alle andre: Grundloven. Grundloven beskriver de grundlæggende regler for Danmark, og den beskriver bl.a. den enkelte borgers rettigheder og pligter. Der står f.eks., at man som dansk statsborger har ret til ytringsfrihed og religionsfrihed. Der står også, at […]

EU

Den Europæiske Union (EU) er en union mellem 28 forskellige stater fordelt i Europa, som sammenlagt har en befolkning på over 500 millioner indbyggere. EU er helt tilbage fra 1950’erne, umiddelbart efter 2. verdenskrig, da seks lande tre europæiske fællesskaber med det formål at undgå fremtidige stridigheder. I 1958 skabte de seks lande Det Europæiske […]

Folketinget

Folketinget på Christiansborg er dansk politiks absolutte centrum. Her sidder de 179 folketingsmedlemmer, som er blevet valgt af befolkningen til at styre Danmark. I den nuværende regering sidder der politikere fra henholdsvis 9 danske partier. Derudover sidder der 4 politikere fra Færøerne og Grønland. Den nuværende formand for Folketinget er Pia Kjærsgaard, som stiftede Dansk […]